System zabezpieczenia elektromagnetycznego

Zabezpieczenie elektromagnetyczne realizowane jest za pomocą szczelnej klatki Faradaya gwarantującej odpowiednią tłumienność elektromagnetyczną. System tworzą następujące elementy:
- ekran elektromagnetyczny,
- ekranowane drzwi wejściowe,
- ekranowane otwory okienne,
- system dedykowanego uziemienia.

 

Ekran elektromagnetyczny tworzy włóknina ekranująca nakładana w postaci „tapety” pokrywającej powierzchnie wewnętrzne pomieszczenia (ściany, sufit i podłogę) „na zakładkę”. Warstwy ekranujące włókniny uziemione są przy pomocy dedykowanego zestawu uziemiającego (linki miedzianej) do szyny RED uziomu bezpieczeństwa emisji lub uziemienia ogólno budynkowego. Oferowana włóknina zapewnia tłumienność elektromagnetyczną 90-105 dB od 30 MHz do 1.5 GHz oraz 105 dB od 1.5 GHz do 3.0 GHz.

 

 

 charakterystyka tłumienia elektromagnetycznego włókniny ekranującej EMI/RFI RASKCUEXNI w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 3 GHz

 

 

Włóknina przeznaczona jest do ekranowania pomieszczeń przed działaniem pól elektrycznych niskich częstotliwości, pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości oraz sygnałów radiowych i telekomunikacyjnych.

 

przykładowa włóknina ekranująca: EMI/RFI RASKCUEXNI, dane techniczne:

- materiał: tkanina z Polieterosulfonu (PES) platerowana miedzią i niklem
- typ splotu: spadochronowy
- średnia rezystancja powierzchniowa: 0,01 Ohm/m2
- tłumienność: 90-105 dB od 30 MHz do 1,5 GHz, 105 dB od 1,5 do 3,0 GHz
- szerokość na rolce: 133 cm ± 3 cm.

 

 

W pomieszczeniach objętych ekranowaniem elektromagnetycznym montowane są jako drugie w śluzie elektromagnetycznej drzwi ekranowane elektromagnetycznie zapewniające ciągłość powierzchni ekranującej pomieszczenia.

 

 

Drzwi ekranowane mogą zostać zamontowane jako jedno lub dwuskrzydłowe oraz dodatkowo być:
- dźwiękoszczelne,
- ogniotrwałe,
- gazoszczelne.

 

W zależności od indywidualnych potrzeb naszych klientów oferujemy drzwi ekranowane z różnym poziomem tłumienności. Naszą ofertę w tym zakresie ilustruje poniższy wykres:

 

 

Ponadto w pomieszczeniach objętych ekranowaniem elektromagnetycznym ekranowania wymagają również otwory okienne.

 

 

Ekran na oknie tworzy panel w postaci otwieranego okna z szybami ekranowanymi włókniną z przewodzącej siatki niklowej o średniej tłumienności 60dB i następujących szczegółowych parametrach technicznych:

a) ekranowanie: promieniowanie wysokiej częstotliwości oraz pole elektryczne niskiej częstotliwości
b) zakres częstotliwości: 14 kHz do 10 GHz
c) tłumienność:
- w zakresie 1 MHz ÷ 4 GHz: 70 dB,
- w zakresie 4 GHz ÷ 10 GHz: 46 dB,
d) poziom tłumienia: 99,9999999% we wszystkich zakresach
e) profil ekranu: stal nierdzewna

 

 

Wejścia i wyjścia kanałów instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej w pomieszczeniach objętych ekranowaniem elektromagnetycznym są zabezpieczone dedykowanymi falowodami typu HoneyComb.

 

Dopełnienie systemu zabezpieczenia elektromagnetycznego stanowi autonomiczna instalacja uziemienia o impedancji nie wyższej niż 5 Ohm przy częstotliwości 100 kHz. Główna szyna uziemiająca uziemienia ochronnego (ST/Zn 25x4) zlokalizowana będzie w zabezpieczonym pomieszczeniu i może być traktowana jako uziemienie bezpieczeństwa emisji. Punkt przyłączenia dedykowanego uziomu bezpieczeństwa emisji do szyny (ST/Zn25x4) zostanie wykonany w skrzynce metalowej zamykanej na klucz i doprowadzony zostanie do szyny „RED” zlokalizowanej w skrzynce z filtrami SRF z zastosowaniem linki 35 mm2 izolowanej na całej długości.