Zabezpieczanie pomieszczeń

 

Systemy zabezpieczeń przeciwinwigilacjyjnych

XXI wiek, to wiek w którym szczególnego znaczenia nabiera bezpieczeństwo informacji. Jednocześnie jest to czas, gdy technologie zdobywania informacji rozwijają się niezwykle dynamicznie pokonując kolejne bariery miniaturyzacji oraz stosowanych metod inwigilacji elektronicznej. Mowa ludzka jest zaś jednym z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionym sposobem wymiany informacji między ludźmi. Dlatego już w czasach antycznych stosowano systemy podsłuchiwania łączących w formie kanałów dźwiękowych prowadzonych w podłogach i ścianach np. apartamenty gościnne z pomieszczeniami dostępnymi dla gospodarzy. Urządzenia podsłuchowe, do transmisji radiowej oraz służące nagrywaniu (rejestracji) dźwięków i obrazów są z każdym dniem coraz bardziej nowoczesne i wyrafinowane. Osiągnięcia nowoczesnej techniki, pozwalają obecnie na stosowanie szerokiego wachlarza urządzeń do prowadzenia niejawnej inwigilacji poufnych rozmów  z zewnątrz pomieszczenia, w którym się ona odbywa.

 

Jak więc chronić to, co w każdej instytucji jest najważniejsze? Szczególnie gdy informacja jest przekazywana w czasie spotkań z najważniejszym współpracownikami czy klientami? Pozwalamy sobie przedstawić Państwu ofertę naszej firmy na usługi zabezpieczenia przed inwigilacją elektroniczną gabinetów, sal konferencyjnych oraz pomieszczeń biurowych, a także związanych z tym usług dodatkowych.

 

Spółka TRANSFARM jest polskim przedsiębiorstwem istniejącym nieprzerwanie od stycznia 1990 r. Siedzibą Spółki jest Warszawa. Obecnie TRANSFARM jest dostawcą materiałów i sprzętu kryminalistycznego m.in. dla Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i innych służb mundurowych w Polsce, a także za zagranicą. Firma współpracuje również z ośrodkami akademickimi. Jednym z dynamicznie rozwijanych obszarów naszej działalności są usługi związane zabezpieczaniem pomieszczeń, nośników danych oraz telefonów.

 

Naszym klientom oferujemy:

 

- najwyższą jakość oferowanych produktów renomowanych firm amerykańskich, izraelskich i europejskich, w tym polskich. Jakość oferowanych produktów została potwierdzona wieloletnim ich wykorzystaniem przez struktury techniki kryminalistycznej na całym świecie.

 

- profesjonalne doradztwo techniczne w doborze produktów najlepiej spełniających oczekiwania odbiorców. Jest ono realizowane przez wyspecjalizowany zespół TRANSFARM posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu stosowania oferowanych produktów i usług. Naszą misję w biznesie rozumiemy bowiem w ten sposób, że „drożej” nie musi oznaczać „lepiej”, a „lepiej” nie zawsze znaczy „więcej”.

 

- obsługę klienta realizowaną przez wysoko wyspecjalizowany zespół pracowników TRANSFARM. Działalność zespołu jest wspomagana przez ekspertów różnych specjalności, w tym byłych funkcjonariuszy policji posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe.

 

- bieżące monitorowanie jakości oferowanych produktów poprzez okresowe badanie zadowolenia klientów z otrzymanych produktów. Wyniki badań służą do utrzymania w ofercie określonych produktów lub decyzji o ich wycofaniu, a tym samym do profilowania polityki handlowej TRANSFARM.

 

- stały dostęp klientów do nowości z dziedziny kryminalistyki dzięki bieżącemu monitoringowi nowości pojawiających się na rynku kryminalistycznym na całym świecie. Przed rekomendacją tych produktów dla klientów zostają one przebadane przez specjalistów TRANSFARM i współpracujących ekspertów kryminalistyki.