Nazwa Spółki: TRANSFARM Sp.z o.o.
Adres siedziby: Puławska 370. 02-819 WARSZAWA. POLSKA
NIP: PL5270205252
Regon: 008426448
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000,00 zł
KRS: 0000018449. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
BANK: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. dawniej: Raiffeisen Bank Polska S.A.
Rachunek PLN: 08 1750 0009 0000 0000 0097 6644
Rachunek EUR: 93 1750 0009 0000 0000 0566 9138
Rachunek USD: 44 1750 0009 0000 0000 0725 3157
Telefon centrala: +48 22 550 4700
@biuro:
@dział sprzedaży:
@technika kryminalistyczna:
@zabezpieczenia pomieszczeń:
@diagnostyka medyczna: