Separacja  linii elektrycznych i sygnałowych

Linie elektryczne i sygnałowe znajdujące się w obrębie zabezpieczanego pomieszczenia chroni się przy pomocy filtrów separacyjnych. Filtry zakładane są oddzielnie dla każdej linii elektrycznej i sygnałowej.

 

 

Alternatywnie może być również wykonane mniej wydajne, ale korzystniejsze cenowo zabezpieczenie przewodów linii elektrycznych 230V za pomocą filtrów ferrytowych typu STRAG GAP o impedancji 190Ω przy 100MHz.. Filtry STRAG GAP są przeznaczone do ekranowania przewodów elektrycznych w zakresie częstotliwości 100MHz – 2,5GHz. Filtry instaluje się na przewodach linii elektrycznych na wejściu do zabezpieczanego pomieszczenia oraz na odcinkach eksploatacyjnych.