Zintegrowany system zabezpieczenia przeciwinwigilacyjnego

XXI wiek, to wiek w którym szczególnego znaczenia nabiera bezpieczeństwo informacji. Jednocześnie jest to czas, gdy technologie zdobywania informacji rozwijają się niezwykle dynamicznie pokonując kolejne bariery miniaturyzacji oraz stosowanych metod inwigilacji elektronicznej. Urządzenia podsłuchowe, do transmisji radiowej oraz służące nagrywaniu (rejestracji) dźwięków i obrazów są z każdym dniem coraz bardziej nowoczesne i wyrafinowane. Jak więc chronić to, co w każdej instytucji jest najważniejsze? Szczególnie gdy informacja jest przekazywana w czasie spotkań z najważniejszymi współpracownikami czy klientami? Zapewnić to może zintegrowany system zabezpieczenia przeciwinwigilacyjnego, który będzie chronić pomieszczenie przed możliwością inwigilacji prowadzonej przy pomocy technicznych środków podsłuchowych zarówno z zewnątrz jaki i z wewnątrz pomieszczenia.

 

Zabezpiecza on przed następującymi formami inwigilacji:

- podsłuchowi bezpośredniemu prowadzonemu przez pracowników lub osoby postronne przez ściany, sufit, podłogę lub drzwi pomieszczenia;
- działaniu urządzeń podsłuchowych realizujących transmisję radiową zarówno analogową jak i cyfrową, w tym z użyciem telefonów komórkowych i innych środków transmisji GPS, DECT, Wi-Fi, itp.;
- podsłuchowi linii elektrycznych, niskoprądowych instalacji sygnałowych oraz sieci logicznych;
- podsłuchowi prowadzonemu za pomocą stetoskopów zwykłych, stetoskopów elektronicznych, a także mikrofonów przewodowych, kontaktowych, kierunkowych i optycznych, w tym laserowych;
- nagrywaniu rozmów z użyciem środków audio (dyktafony, magnetofony) oraz za pomocą urządzeń do rejestracji video.

 

Działanie oferowanych systemów zabezpieczeń przeciwinwigilacyjnych

- nie jest widoczne i słyszalne dla osób przebywających w zabezpieczanym pomieszczeniu;
- nie ma wpływu na zdrowie człowieka.

 

Oferowane systemy integrują następujące formy zabezpieczeń:

- system zabezpieczenia wibroakustycznego w zakresie aktywnego tłumienia sygnałem wibroakustycznym w postaci losowo zmiennego białego szumu generowanego bezpośrednio w elementy infrastruktury zabezpieczanego pomieszczenia na poziomie sygnału do 60 dB;
- system izolacji akustycznej;
- system zabezpieczenia elektromagnetycznego, który uniemożliwia prowadzenie działań inwigilacyjnych za pomocą nadajników radiowych oraz innych technicznych środków transmisji telekomunikacyjnej;
- autonomiczną instalację uziemienia;
- separację linii elektrycznych i sygnałowych;
- system Protektor w zakresie blokowania emitowanym białym zmiennym losowo szumem akustycznym mikrofonów urządzeń elektronicznych służących rejestracji lub transmisji audio;
- uruchamianą przed najważniejszymi spotkaniami przy wejściu do zabezpieczanego pomieszczenia strefę depozytu i kontroli wyposażoną w depozytor na urządzenia elektroniczne oraz w detektor przedmiotów ferromagnetycznych i urządzeń elektronicznych posiadanych przez osoby wchodzące do zabezpieczonego pomieszczenia (przechodzące przez strefę kontroli);
- autonomiczny system kontroli dostępu i sygnalizacji włamania do zabezpieczonego pomieszczenia. Zabezpieczone pomieszczenie powinno stanowić wydzielony zasób, do którego dostęp jest limitowany i kontrolowany. Dlatego realizując usługę kompleksowego zabezpieczenia przeciwinwigilacyjnego wyposażamy chronione pomieszczenie w Autonomiczny system kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania obejmujący także sygnalizację pożarową oraz przycisk awaryjnego otwierania drzwi;
- dedykowane wyposażenie konferencyjne zabezpieczonego pomieszczenia.