System izolacji akustycznej

System izolacji akustycznej wykonany jest z paneli ekranowania akustycznego HDS 50. Panele wykonane są z izolacji akustycznej składającej się z prasowanej pianki technicznej T3037SG. Panele zachowują pełną efektywność tłumienia w paśmie 10 - 20.0000 Hz dla wartości współczynnika Rw > 55 dB. Panele są elastyczne i odporne na uderzenia i wykruszanie.

 

 

Pianka T3037SG posiada atest do stosowania w pomieszczeniach biurowych (palność: trudno zapalny - atest TZ/PN1021/209/2013). Dzięki gęstości 180 - 200kg/m3 warstwa izolacyjna wykonana z paneli na podłodze może przyjmować obciążenie maksymalnie do 5.000 kg/m2.

 

W zabezpieczanym pomieszczeniu po jednej stronie śluzy elektromagnetycznej montowane są drzwi izolowane akustycznie.

 

    

 

W wejściach i wyjściach kanałów instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej w pomieszczeniach izolowanych akustycznie montowane są dedykowane tłumiki akustyczne.