Strefa kontroli i depozytu

Przed najważniejszymi spotkaniami przy wejściu do zabezpieczanego pomieszczenia uruchamiana jest strefa depozytu i kontroli wyposażona w depozytor na urządzenia elektroniczne oraz w detektor przedmiotów ferromagnetycznych i urządzeń elektronicznych posiadanych przez osoby wchodzące do zabezpieczonego pomieszczenia (przechodzące przez strefę kontroli).

 

Detektor FG

Detektor przeznaczony jest do wykrywania urządzeń elektronicznych: telefonów komórkowych, dyktafonów, mikronadajników radiowych, kamer video itp., które są wnoszone przez osoby wchodzące do ochranianej strefy (pomieszczenia). Jednocześnie detektor nie wykrywa metali nieferromagnetycznych takich jak biżuteria.

 

W przypadku wykrycia urządzeń niedozwolonych, osoba wchodząca obowiązana jest zdeponować je w depozytorze w indywidualnie przypisanej skrytce.

 

 

Obsługa urządzenia jest wyjątkowo prosta, może ono być montowany trwale np. do ściany lub pracować jako urządzenie przenośne z zasilaniem wewnętrzną baterią gwarantującą 7 godzin ciągłej pracy.

 

Detektor umożliwia skanowanie do 40 osób na minutę. W przeciwieństwie jednak do konwencjonalnych detektorów metali, detektor FG jest całkowicie pasywny, nie emituje pola elektromagnetycznego, nie ma wpływu na urządzenia elektroniczne, nie zagraża zdrowiu i jest nieszkodliwy (bezpieczny) dla kobiet w ciąży.

 

Działanie detektora FG opiera się na wykrywaniu zmian w polu magnetycznym spowodowanych ruchem obiektu ferromagnetycznego w bezpośrednim otoczeniu
detektora.

 

Detektor FG posiada regulację poziomu czułości. Praca detektora w trybie niskiej czułości może być wykorzystywana w aplikacjach bezpieczeństwa do wykrywania broni palnej, noży itp., z pominięciem detekcji większość innych na co dzień używanych przedmiotów noszonych przez ludzi (np. telefonów komórkowych). Praca w trybie wysokiej czułości może być stosowana do szczegółowej kontroli osób i pozwola wykrywać obecność nawet bardzo drobnych przedmiotów z określonych metali.

 

Urządzenia wykrywające ferromagnetyki (FMD) są często mylone z konwencjonalnymi detektorami metali (AMD). Ich działanie jednak istotnie się różni. Urządzenia FMD nie emitują pół magnetycznych - ich działanie jest całkowicie pasywne. Wykrywają one bowiem zakłócenia naturalnego pola magnetycznego spowodowane przemieszczającymi się obiektami ferromagnetycznymi. Główne czynniki detekcji w działaniu detektorów FMD to:
- poziom stałego namagnesowania obiektu,
- względna przenikalność magnetyczna,
- wielkość i kształt,
- wielkość stałego naturalnego pola magnetycznego w otoczeniu detektora.

 

Urządzenia FMD nie są więc wrażliwe na cechy przewodnictwa elektrycznego kontrolowanych obiektów. Dzięki temu są one w stanie wykrywać obiekty o słabej przewodności lub obiekty nie mających w ogóle cech przewodności elektrycznej takie jak ferryt.

 

Detektor FG - dane techniczne:

- strefa wykrywania: do 2m,
- zakres detekcji: 360°,
- przepustowość: do 40 osób na minutę,
- alarm: świetlny i dźwiękowy o regulowanej głośności,
- zasilanie: 230 V 50/60 Hz AC lub 12 V, 4,5 Ah DC,
- czas pracy na akumulatorze: 7 godzin,
- posiadane certyfikaty: CE,
- wymiary: 188 cm (wysokość) x 13 cm (szerokość) x 8 cm (głębokość),
- waga urządzenia: 9 kg,
- waga urządzenia z podstawą: 18 kg.

 

 

Ekranowana komora depozytowa na urządzenia elektroniczne

Oferowana komora depozytowa na urządzenia elektroniczne zapewnia wysoką izolację akustyczną oraz elektromagnetyczną (stanowi tzw. klatkę Faradaya).

 

Komora jest przeznaczona do deponowania urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe, dyktafony, tablety, komputery przenośne, które mogą służyć do pozyskiwania informacji chronionych. Oferowana komora jest ekranowana zarówno elektromagnetycznie, jak i akustycznie. Zastosowany ekran elektromagnetyczny blokuje dostęp do sieci GSM. Dźwiękoszczelny ekran akustyczny uniemożliwia zaś ewentualną rejestrację audio.

 

dane techniczne komory depozytowej:

- zakres szczelności elektromagnetycznej: 800 MHz – 6 GHz;
- poziom ekranowania elektromagnetycznego: 75 dB dla 2,4 GHz; 70 dB dla 5,8 GHz   (średnio 70 dB);
- poziom ekranowania akustycznego: średnio 50 dB w zakresie od 300 do 6000 Hz;
- wymiary zewnętrzne: 430 x 430 x 280 mm.;
- wymiary wewnętrzne: 390 x 390 x 240 mm.;
- waga: 10 kg.

 

Alternatywę dla przenośnej komory depozytowej stanowi depozytor wykonany w postaci stacjonarnej lub mobilnej szafki meblowej z indywidualnymi skrytkami do deponowania urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, dyktafony, tablety, notebooki, itp.), których wniesienie do zabezpieczonego pomieszczenia jest niedozwolone.

 

Depozytor jest dostarczony w wykończeniu w kolorze wskazanym przez klienta. Skrytki zgodnie z wytycznymi klienta wykonywane są w różnych rozmiarach: małe do deponowania drobnych urządzeń elektronicznych (telefony, dyktafony, itp.) oraz większe do deponowania notebooków i tabletów.

 

W przypadku depozytora na podstawie mobilnej ze względu na stabilność szafki sugerowany jest następujący podział skrytek: 6 lub 8 przedziałów na małe urządzenia elektroniczne (telefony i tablety) oraz odpowiednio 3 lub 4 na większe urządzenia takie jak komputery przenośne).

 

Wszystkie skrytki w oferowanych depozytorach (zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych) zamykane są w systemie Master-Key.

 

 

 

Strefa kontroli i depozytu powinna być zorganizowana w ciągu komunikacyjnym znajdującym się przed drzwiami wejściowymi do zabezpieczanego pomieszczenia w następującym układzie:

 

 

Odległość pomiędzy detektorem FG, a depozytorem powinna wynosić minimum 2 m. Osoba wchodząca w strefę kontroli i depozytu powinna najpierw zdeponować urządzenia niedozwolone w depozytorze, a następnie przejść przed detektorem FG w odległości ok. 1 m. od detektora.