Przykładowe realizacje

 

gabinet - system wibroakustyczny

 

sala konferencyjna Zarządu - system wibroakustyczny, ekranowanie akustyczne

 

sala konferencyjna - zintegrowany system zabezpieczenia przeciwinwigilacyjnego, system Protektor

 

strefa specjalna - system wibroakustyczny, ekranowanie akustyczne, ekranowanie elektromagnetyczne,
strefa kontroli z detektorem ferromagnetycznym, 
depozyt, system kontroli dostępu