Pomiary powykonawcze

Po zakończeniu prac zabezpieczających przeprowadzimy udokumentowane pomiary izolacyjności akustycznej przegród z wyłączonym i z aktywnym systemem wibroakustycznym oraz poziomu tłumienności elektromagnetycznej.

 

Analogicznie przeprowadzamy pomiar tłumienności elektromagnetycznej.

 

Po zakończeniu prac zabezpieczających przeprowadzimy również badanie objętego usługą pomieszczenia w celu identyfikacji i neutralizacji ukrytych urządzeń do pozyskiwania informacji. Badanie będzie polegać na wykonaniu kompleksowego sprawdzenia sali, w tym: jego ścian, sufitu, podłogi, drzwi oraz wszystkich elementów jego wyposażenia w następującym zakresie:
- wykrywanie i lokalizacja cyfrowych i analogowych elektronicznych systemów emisji radiowej, telewizyjnej, elektromagnetycznej oraz telefonii komórkowej,
- wykrywanie i lokalizacja środków zapisu audio (dyktafony, magnetofony analogowe i cyfrowe),
- wykrywanie ukrytych mikrofonów przewodowych,
- pomiar poziomu tła elektromagnetycznego i jego odchyleń,
- wykrywanie i identyfikacja podsłuchów laserowych i podsłuchów w podczerwieni,
- wykrywanie i lokalizacja obiektywów optycznych (ukrytych kamer video),
- sprawdzenie linii i urządzeń elektrycznych,
- sprawdzenie elementów sieci informatycznej,
- sprawdzenie linii telefonicznych.

 

Badanie przeprowadzą nasi specjaliści, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie oraz posługują się profesjonalnym, specjalnie do tego celu dedykowanym najnowocześniejszym sprzętem.

 

Do badań wykorzystujemy miedzy innymi:

- skaner spektrum radiowego OSCOR do wykrywania i identyfikacji sygnałów analogowej i cyfrowej transmisji radiowej w zakresie do 34MHz do 24GHz;

 

- detektor złącz nieliniowych NR 900V oraz detektor ORION przeznaczony do wykrywania i lokalizacji aktywnych i nieaktywnych urządzeń elektronicznych typu mikronadajniki radiowe, dyktafony itp.

 

- multidetektor MDS4002 przeznaczonydo wykrywania źródeł transmisji radiowej, wykrywania mikrofonów laserowych, mikrofonów przewodowych, a także sprawdzania linii telefonicznych i elektrycznych;

 

- system monitorowania transmisji radiowych składający się jednostki centralnej współpracującej z komputerem przenośnym oraz modułów czułych selektywnych analizatorów częstotliwości MRA5Q służących do skanowania i wykrywania aktywnych sygnałów analogowej i cyfrowej transmisji radiowej w zakresie częstotliwości od 34 MHz do 5,9 GHz.

 

Systemy, na których pracujemy wykrywają i informują o wszelkich sygnałach w nadzorowanym paśmie częstotliwości 34 MHz - 24 GHz. W przypadku wykrycia emisji radiowej przez analizator MRA5Q jest ona identyfikowana i wraz z sygnałem alarmowym w oknie dialogowym użytkownika wyświetlane są informacje dotyczące poziomu sygnału wraz z protokołem transmisji oraz wykresem spektralnym.