Badanie pomieszczeń, dyżur przeciwinwigilacyjny

Utrzymywanie stałego poziomu bezpieczeństwa wymaga okresowego powtarzania wyżej opisanego badania raz na kwartał lub raz na 6 miesięcy, ewentualnie także przed każdym szczególnie ważnym spotkaniem. W celu zaś zapewnienia najwyższego poziomu zabezpieczenia, pomieszczenie które wcześniej podlegało sprawdzeniu, a w którym planowane jest odbycie szczególnie istotnego spotkania, możemy także objąć dyżurem przeciwinwigilacyjnym.

 

W czasie dyżuru przy pomocy specjalistycznych urządzeń dyskretnie sprawdzamy w celu identyfikacji i neutralizacji nieformalnych urządzeń do pozyskiwania informacji, wszystkie wchodzące osoby (np. osoby obsługi kelnerskiej) oraz wszelkie przedmioty wnoszone do zabezpieczanego pomieszczenia.

 

 

Na życzenie możemy też dokonać perlustracji innych miejsc i pomieszczeń takich jak sale restauracyjne, pokoje hotelowe, domy i mieszkania, czy środki transportu.