Autonomiczny system kontroli dostępu

Zabezpieczone pomieszczenie powinno stanowić wydzielony zasób, do którego dostęp jest limitowany i kontrolowany. Dlatego realizując usługę kompleksowego zabezpieczenia przeciwinwigilacyjnego wyposażamy chronione pomieszczenie w Autonomiczny system kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania obejmujący także sygnalizację pożarową oraz przycisk awaryjnego otwierania drzwi.

 

W przypadku zabezpieczania pomieszczeń już wyposażonych w taką sygnalizację oferujemy montaż systemu kontroli dostępu realizowanej za pomocą zamków elektronicznych rejestrujących kolejne operacje otwarcia / zamknięcia w zadanym okresie czasu lub aż do całkowitego zapełnienia dostępnej pamięci zamka.

 

Opisany zamek elektroniczny może być również zainstalowany na drzwiach wejściowych do pomieszczenia poprzedzającego zabezpieczoną salę, stanowiącego recepcję w którym zlokalizowana jest strefa depozytu i kontroli.

 

Zamek elektroniczny Yale YDG313 Shine do drzwi szklanych bezramowych

Oferowany zamek posiada lustrzane wykończenie panelu, cyfry na panelu pojawiają się dopiero po dotknięciu dłonią. Wewnętrzna kaseta zamka wyposażona jest w pokrętło. Odblokowywanie zamka następuje za pomocą kodu PIN lub karty zbliżeniowej. W celu ochrony przed możliwością podejrzenia kodu przez osoby trzecie zamek można tak zaprogramować, aby przed i po faktycznym kodzie wprowadzać dodatkowo dowolną sekwencję fałszywych cyfr.

 

 

Zamek elektroniczny EVVA AIRKEY do drzwi ramowych

Zamek EVVA AIRKEY jest wyposażony w zabezpieczenie przed rozwierceniem, zabezpieczenie przed wyjęciem rdzenia, hamulec rotacyjny i miejsce kontrolowanego uszkodzenia w razie próby wyłamania zamka. Zamek jest sterowany za pomocą dedykowanej aplikacji AirKey, która współpracuje z telefonami komórkowymi z systemem operacyjnym Android oraz iOS.

 

 

Komunikacja telefonu z czytnikiem zamka odbywa się za pomocą technologii NFC lub - według wyboru użytkownika - technologii Bluetooth, które spełniają identyczne standardy bezpieczeństwa. Użytkownik może we własnym zakresie wybrać, którą funkcję chce stosować w telefonie z systemem Android (wybór technologii Bluetooth wymaga wersji systemu Android 4.0 lub nowszej, a wybór technologii NFC wersji systemu Android 6.0 lub nowszej). W przypadku iPhone’a dostępna jest tylko opcja Bluetooth (wymagana jest wersja iOS 10 lub nowsza).

 

Wszystkie przesyłane dane są zabezpieczone od początku do końca zgodnie z najnowszymi standardami szyfrowania ECDSA i AES. W ten sam sposób są zabezpieczone wszystkie dane użytkowników. Dzięki użyciu certyfikowanych elementów zabezpieczających (modułów pamięci, które dokonują aktywnego szyfrowania i odszyfrowania) we wkładce, system AirKey wyznacza nowy standard bezpieczeństwa w zakresie elektronicznych systemów zamknięć. Protokołowanie 1.000 ostatnich zdarzeń zapewnia możliwość pełnej identyfikowalności wejść.

 

Bateria zainstalowana we wkładce zapewnia okres eksploatacji do 30.000 cykli ryglowania. W razie niskiego poziomu naładowania baterii wkładka generuje migający, czerwony sygnał optyczny. Wówczas należy wymienić baterię. Stan baterii jest także wskazywany w module zarządzania online i w razie potrzeby prezentowany jako zadanie konserwacyjne.

 

Aplikacja administratora kluczy spełnia wymagania dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Aplikację mobilną w telefonie można zabezpieczyć indywidualnym kodem PIN, a w przypadku utraty telefonu można natychmiast skasować udzielone uprawnienia dostępu i przydzielić uprawnienia do nowego telefonu.

 

Do utworzenia uprawnień dostępu (kluczy elektronicznych) potrzebne są jednostki „KeyCredit”. Bieżąca eksploatacja nie wymaga dalszych jednostek KeyCredit i jest bezpłatna. Wraz z oferowanym zamkiem dostarczana jest karta z jednostkami „KeyCredit” uprawniającymi do utworzenia kluczy elektronicznych dla 10 różnych osób / urządzeń.