Oględziny miejsc zdarzeń

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, oględziny miejsca pożaru, zabezpieczenie mikrośladów i materiału biologicznego rozwijającego się na zwłokach, określanie trajektorii pocisku, zabezpieczanie/pakowanie śladów i dowodów rzeczowych, dokumentowanie wyników oględzin

 

Badanie miejsca zdarzenia wymaga zastosowania szeregu specjalistycznego sprzętu umożliwiającego właściwe przeprowadzenie oględzin. Oferta SIECHIE zawiera sprzęt i materiały służące do:

 

Oferowane materiały i sprzęt cechuje wysoka jakość oraz funkcjonalność.