Daktyloskopowanie

DaktyloskopowanieOferta SIRCHIE w pełnym zakresie zaspakaja oczekiwania w zakresie daktyloskopowania osób żywych i zwłok. Zawiera ona materiały służące do daktyloskopowania tradycyjnego wykorzystującego do wykonania kart daktyloskopijnych tuszu daktyloskopijnego, gumowego walka i płyty szklanej na której jest rozprowadzany tusz. Rozwój technologiczny spowodował, że tradycyjne materiały zostały zastąpione różnego rodzaju i wielkości poduszkami i wałkami „samotuszującymi”. Do wykonania kart daktyloskopijnych wykorzystywane są stoliki daktyloskopijne stacjonarne i przenośne. Oferta SIRCHIE zawiera również szereg środków służących do usuwania tuszu daktyloskopijnego przyrządów i rąk jak też sprzęt służący do daktyloskopowania zwłok.